Pravidelná setkávání

Náš sbor se pravidelně setkává:

SOLA GRATIA

Jedině milostí

Spasení člověka závisí pouze na Boží svrchované milosti.

SOLUS
CHRISTUS

Jedině Kristus

Ježíš je jediná cesta k Bohu, že krev Ježíše Krista prolitá na kříži je jediným základem pro odpuštění hříchů a pro spasení, které je tak darem Boží milosti.

SOLA
FIDE

Jedině vírou

Člověk je spasen pouze skrze svou vírou v Pána Ježíše Krista, která mu byla dána díky Boží milosti. Nic dalšího není třeba přidávat.

SOLA
SCRIPTURA

Jedině Písmo

Naší nejvyšší autoritou je Bible, dokonalé a Bohem vdechnuté slovo.

SOLI
DEO GLORIA

Jedině Bohu sláva

Jen Bohu patří veškerá sláva.

Jablonecký sbor je po sboru pražském a brněnském třetím nejstarším baptistickým sborem v Českých zemích. Po svém křtu ve Vídni v roce 1869 se do Jablonce přistěhovali manželé Fridrichovi, kteří zde měli obchod. Měli tak možnost dostat se do styku s…

> Pokračování <

O Modlitebně

To, že jsme modlitebnu postavili v době vlády komunistů, potřebuje vysvětlení. V celé řadě zvláštních okolností vidíme jasný Boží záměr, a vlastně i „Boží ironii“. Jak jinak chápat fakt, že komunistům, kteří potlačovali křesťanství jak jen mohli, utekla stavba naší modlitebny…

> Pokračování <

Kontaktujte nás!

Potřebujete poradit? Máte otázky? Chtěli byste se dozvědět více o Ježíši Kristu a vztahu s ním? Trápí Vás něco? Neváhejte a napište nám, velmi rádi se Vám budeme věnovat.


Adresa

Máchova 3556
Jablonec nad Nisou
466 01

IČO sboru

Bankovní účet

6124859359/0800