Doporučené knihy

Víra, která jedná – Evangelium podle apoštolů – John MacArthur

Už v době apoštolů hledali křesťané způsob, jak definovat vztah mezi vírou a skutky. „Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit,“ zdůrazňuje Pavel v listu Efezským. Naproti tomu ale Jakub prohlašuje: „Ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na …

Víra, která jedná – Evangelium podle apoštolů – John MacArthur Pokračovat ve čtení »

Příběh křtěnců – William R. Estep

Překlad Estepovy knihy je pokusem připomenout jednu poněkud opomíjenu kapitolu církevních dějin a s ní duchvní proud, na nějž jako na své dědictví navazují též čeští a slovenští baptisté. Jeho zevrubnější poznávání, k němuž chce předkládané zpracování tohoto tématu čtenáře pozvat, by je mělo vést a inspirovat k novému tvořivému osvojení si tohoto dědictví. Pro …

Příběh křtěnců – William R. Estep Pokračovat ve čtení »

Co je evangelikální? – Dr. Martyn Lloyd-Jones

Juda, služebník Ježíše Krista, bratr Jakubův, těm, kdo jsou povoláni, milováni Bohem Otcem a zachováni pro Ježíše Krista: Milosrdenství, pokoj a láska ať se vám rozhojní! Milovaní, velmi jsem si přál psát vám o našem společném spasení, ale teď pokládám za nutné napomenout vás, abyste zápasili o víru, jednou provždy odevzdanou Božímu lidu (Juda 1-3) …

Co je evangelikální? – Dr. Martyn Lloyd-Jones Pokračovat ve čtení »

Úsvit víry a mračna nad ním

Úsvit víry a mračna nad ním je sbírka kázání knížete kazatelů Charlese Haddona Spurgeona. Za života tohoto velkého probuzeneckého kazatele 19. století, zvaného také poslední z puritánů, byla jeho kázání hojně vydávána a překládána do mnoha jazyků. Jeho nedělní kázání po řadu let ještě týž den vycházelo tiskem ve třicetitisícovém nákladu a často bylo okamžitě …

Úsvit víry a mračna nad ním Pokračovat ve čtení »