2015

Silvestr 2015

 Poslední večer roku 2015 jsme mohli v našem sboru přemýšlet nad starozákonní biblickou knihou Ester, jejíž zpracování bylo napsáno jako divadelní hra. Vypravěč četl doslovný text Bible a ten byl prokládán jednotlivými hranými událostmi, o kterých se v této knize píše. A po počátečním úvodu vysvětlujícím tehdejší historické souvislosti, jsme jsme pak po skončení hry […]

Silvestr 2015 Read More »

Kdy se narodil Ježíš?

25.12., 6.1. nebo ve Svátek stánků? Většina lidí řekne, že se narodil 25. prosince. Nicméně v Novém Zákoně nenajdete nic, co by toto datum potvrdilo jako den Ježíšova narození. První dvě století v prvotní církvi neexistovalo nic takového, jako oslava Ježíšova narození. Dohady (lépe spekulace!!) na toto téma započaly někde mezi 3.a 4. stoletím, kde vznikla myšlenka

Kdy se narodil Ježíš? Read More »

Přemýšlení o pravdě

 V souvislosti s 600. výročím upálení Jana Husa v Kostnici, který raději zemřel než by zradil to, co považoval za pravdu, jsem musel přemýšlet o tom, co vlastně dnes lidé za pravdu považují. To, že různé vnímání pravdy ovlivňuje lidské myšlení a následně i jednání, poměrně dobře popsal i třídílný film o kostnickém mučedníkovi uvedeným

Přemýšlení o pravdě Read More »

Příběh křtěnců – William R. Estep

Překlad Estepovy knihy je pokusem připomenout jednu poněkud opomíjenu kapitolu církevních dějin a s ní duchvní proud, na nějž jako na své dědictví navazují též čeští a slovenští baptisté. Jeho zevrubnější poznávání, k němuž chce předkládané zpracování tohoto tématu čtenáře pozvat, by je mělo vést a inspirovat k novému tvořivému osvojení si tohoto dědictví. Pro

Příběh křtěnců – William R. Estep Read More »

Regionální konference mládeže – Boží slovo 2000 let po Kristu

Ve dnech 7-10. května jsme uspořádali konferenci mládeže baptistických sborů ze střední oblasti ČR (tj. od Lovosic po Broumov včetně Prahy). Z některých bližších sborů se neobjevil nikdo, ale nahradilo je několik mladých z Kuřimi, Kroměříže, Brna a Suchdolu nad Odrou. Na konferenci se z našich sborů přihlásilo a večerní shromáždění pak navštívilo i několik

Regionální konference mládeže – Boží slovo 2000 let po Kristu Read More »