Svědectví sestry Lenky Prayové

Svědectví sestry Lenky Prayové, které poskytla pro naše youtube stránky v reakci na video „Ludvík Tvrdý –  Starozákonní předobraz Krista“ Moje cesta z náručí katolické církve k pravému Spasiteli Pánu Ježíši Kristu  Eucharistický Ježíš není Pánem Ježíšem Kristem, Božím Synem, o kterém učí Písmo svaté. Ani římskokatolické „evangelium“ není evangeliem od Boha. Právě kvůli velmi […]

Svědectví sestry Lenky Prayové Read More »