2016

Vánoce 2016

I o těchto Vánocích jsme se sešli na Štědrý den, abychom si připomněli narození našeho Spasitele. Tentokrát jsme si toto sklonění Boží milosti k nám hříšným lidem připomínali s důrazem na splněná biblická proroctví – a to v rozmluvě dětí a mládeže a také v krátkém oslovení bratra kazatele. V obou bylo jasně poukázáno na […]

Vánoce 2016 Read More »

O nerozbaleném a odmítnutém dárku

Dáváte přednost dostávání dárků, nebo je raději dáváte? U dětí v drtivé většině převažuje možnost první. Ale během toho, jak lidem přibývají léta, roste počet těch, kteří se začnou přiklánět k druhé alternativě. Ale asi u všech lidí se ve chvíli rozbalování dárku objevuje radostné očekávání: „Copak asi dostanu v tomhle balíčku“? A právě kvůli

O nerozbaleném a odmítnutém dárku Read More »

Silvestr 2016

I letos jsme se sešli, abychom Silvestr strávili užitečněji, než jak je obvyklé u lidí tohoto světa, tedy sledováním televize nebo spánkem rušeným výbuchy ohňostrojů. Strávili jsme společný čas od osmi hodin až přes půlnoc. Hlavním bodem programu bylo „divadelní“ ztvárnění, tentokrát Soudu odměn před Kristovým stolcem. A i tímto způsobem jsme si připomněli, že

Silvestr 2016 Read More »

Díkuvzdání 2016

Dne 16. října proběhla v našem sboru slavnost díkůvzdání. Během dopolední bohoslužby jsme mohli být obohaceni skrze návštěvu sester z oragnizace Teen Challenge, která se věnuje pomoci lidem nejen drogově závislím. Jejich služba je však zaměřena nejen na samotný boj se závislotí, ale především na vedení ztracených duší ke Kristu. Z Boží misloti jsme si

Díkuvzdání 2016 Read More »

Křest Petra Kodyma

V neděli 19.6. proběhlo v našem sboru křestní shromáždění, kdy bratr Petr Kodym veřejně před bratřími a sestrami vyznal svoji víru. Nejprve vydal svědectví, jak ho Bůh zachránil ze závislostí a daroval mu nový život. Poté byl na základě své víry pokřtěn.  Po skončení jsme také mohli společně strávit příjemný čas u připraveného občerstvení.

Křest Petra Kodyma Read More »

Návštěva z In-life a Teen Challenge

V neděli 29. května náš sbor opět navštívila skupinka studentů z „In life“ (je to organizace, která se snaží zvěstovat evangelium na VŠ). Vyslechli jsme nové informace z jejich činnosti, dvě osobní svědectví studentů a kázání jejich vedoucího Zdeňka Blažka. Po obědě s naší mládeží se pak ještě odpoledne společně vydali na tradiční procházku, tentokrát

Návštěva z In-life a Teen Challenge Read More »

Kolik zákonů a pravidel lidé potřebují?

Kdyby žil každý človek sám ve svém vesmíru, neměl by potřebu vytvářet žádné zákony (tj. právní ustanovení a předpisy vymezující činnosti povolené a zakázané). Ale už v ráji vydal Bůh prvním lidem zákon: „Nejezte ze stromu poznání dobrého a zlého,“ protože se zde situace týkala už čtyř subjektů: Hospodina, Adama a Evy a hada –

Kolik zákonů a pravidel lidé potřebují? Read More »

Připravujeme se na Velikonoce?

Nemyslím tím potřebný jarní předvelikonoční úklid, ani pletení pomlázky, zdobení kraslic nebo podobné přípravy lidových zvyků svázaných s Velikonočními svátky. Otázka v nadpisu mne napadla při přečtení zprávy o konci maškarních zábav na konci Masopustu a o nastávajícím postním období církevního roku před Velikonocemi, jak je dodržuje především katolická církev. Nemíním zde propagovat nařízení, kterými

Připravujeme se na Velikonoce? Read More »