2017

Silvestr 2017

Poslední den roku byla tentokrát neděle a tak jsme se k druhému Silvestrovskému shromáždění sešli už v 18 hodin. Oproti jiným „Silvestrům“ přes půlnoc, kdy jsme hráli hry na biblické motivy, jsme se rozhodli pro večer svědectví a písní. A o svědectví nebyla nouze, zapojili se i lidé, kteří svůj příspěvek uvedli slovy: Nechtěl(a) jsem […]

Silvestr 2017 Read More »

Předvánoční program

Třetí adventní neděli se v našem sboru uskutečnil večer, jehož cílem bylo ukázat na původní smysl a zvěst Vánočních svátků. Hlavním bodem programu byla rozmluva mládeže a dorostu „O pravém světle z Betléma“. Osloveni jsme byli i zamyšlením, proč jsou dnes Vánoce pro mnohé jen tradicí bez jádra. Zazněly také Vánoční písně a známé koledy.

Předvánoční program Read More »

Proč slavíme vánoce?

Někdo by mohl tuto otázku považovat až za nepatřičnou. Už ve škole se přece u nás děti učí, že je to křesťanská připomínka narození Ježíše Krista (i když asi datum nesedí – viz „Kdy se narodil Ježíš?“) Taková odpověď však vysvětluje spíše důvod vzniku vánočních oslav, než na to, proč se chystáme slavit tyto svátky i

Proč slavíme vánoce? Read More »

Neradostné rozjímaní nad radostným výročím

I když to tak protestanté často nevnímají, reformací lze považovat za jedno z nejvýznamnějších, ne-li nejvýznačnější probuzení v dějinách církve. O probuzení spíše uvažujeme v poněkud modernějších kontextech, počínaje od Prvního velkého probuzení v Americe přes Druhé velké probuzení v 19. století, až po různá menší, nebo větší probuzení ve 20. století (přičemž musíme podotknout,

Neradostné rozjímaní nad radostným výročím Read More »

Jaký význam má kříž?

Na konci prázdnin vzbudilo značnou pozornost, jak jistý obchodní řetězec na své tištěné reklamně vyretušoval kříže na věžích kostelů v Řecku. Bylo to vnímáno jako potlačování až přepisování historické skutečnosti a upřednostnění a podbízení se zákazníkům neevropských tradic a původu. Ten rozruch pochopitelně vyvolává otázku: Jaký význam má kříž? To, že dnes je kříž chápán

Jaký význam má kříž? Read More »

Díkuvzdání 2017

V neděli 1. října jsme z Boží milosti, spolu s bratry a sestrami z Lovosic a Jílového u Děčína, směli prožít ve vděčnosti a uctívání naše nebeského Otce. Toto Díkůvzdání bylo především zaměřeno na naprosto nezasloužený dar spásy skrze Pána Ježíše Krista. Slovem z kazatelny domácích i hostů jsme byli vybízeni ke vděčnosti, kterou jsme

Díkuvzdání 2017 Read More »

O přímé úměrnosti

Ne, nebojte se; nezačnu na sborových stránkách probírat matematiku. Ani na to nemám, protože z „matiky“ mi ze školních let zůstalo v hlavě jen o málo víc než násobilka a trojčlenka. Přesto chci v tomto článku přímou úměrnost využít, protože platí nejen v mnoha oblastech materiálního a běžného lidského života, ale platí stejně spolehlivě i

O přímé úměrnosti Read More »

V jakého Boha věříme?

Někomu možná může na křesťanských stránkách připadat tato otázka až nepatřičná. Ne, ani já nepředpokládám, že by tento článek četl někdo, kdo věří v Alláha, v dualismus (dvojbožství) Zoroastrismu, nebo panteonům božstev hinduismu či jiných náboženství. Ale i křesťané, protože svoji víru vyvozují z různých stupňů pochopení závaznosti Bible, mají podle toho v jaké míře

V jakého Boha věříme? Read More »

Víra, která jedná – Evangelium podle apoštolů – John MacArthur

Už v době apoštolů hledali křesťané způsob, jak definovat vztah mezi vírou a skutky. „Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit,“ zdůrazňuje Pavel v listu Efezským. Naproti tomu ale Jakub prohlašuje: „Ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na

Víra, která jedná – Evangelium podle apoštolů – John MacArthur Read More »