2012

Třeseme se před Božím slovem? Nebo říkáme: Bible ano, ALE…

Velmi mne oslovily první dva verše z Izajáše z šedesáté šesté kapitoly : Toto praví Hospodin:  Nebesa jsou mým trůnem a země podnoží mých nohou. Kde je ten dům, který mi chcete postavit a kde místo mého odpočinutí ? Všechny tyto věci učinila má ruka, tak to všechno nastalo, je Hospodinův výrok. Ale k tomu shlédnu. Ke zkroušenému […]

Třeseme se před Božím slovem? Nebo říkáme: Bible ano, ALE… Read More »

Zamyšlení nad chválením a chválami

V dnešní době jsou jako tzv. chvály chápány v mnoha sborech písně nedávného vzniku, modernějšího stylu a hudebního doprovodu, které jsou blízké zvláště mladší generaci. To je ale hodně nepřesné zúžení samotných pojmů „chvála či chvály“. Protože chvály k Boží oslavě zněly i v dobách Starého zákona (např. píseň Mojžíše u Rudého moře nebo Žalmy) a také ve všech

Zamyšlení nad chválením a chválami Read More »

Proč nejsem rozhodný křesťan

Nejčastěji slyším Boha skrze studium a četbu Bible. Někdy přichází Jeho učení skrze kázání nebo slyšené slovo. Občas se v mé mysli ozve tichý a slabounký hlas ve chvílích ztišení. Ale jednou za čas dostanu ránu palicí. S něčím podobným jsem se setkal nedávno. V knize „Neskutečná moc královské autority“ jsem četl rozhovor Adriana Rogerse s Josefem Tsonem, váženým rumunským pastorem a prezidentem

Proč nejsem rozhodný křesťan Read More »