2021

Máte rádi Vánoce?

Vánoce patří k nejoblíbenějším svátkům v roce. Nejvíc se na ně těší děti, protože vědí, že na Štědrý večer budou rozbalovat dárky. Když pak děti odrůstají, dárky postupně ztrácejí svoji prioritu a do popředí se dostávají volné dny u cukroví a televize. Volno je také využitelné k pobytu na horách, nebo k návštěvám a zábavě. […]

Máte rádi Vánoce? Read More »

Díkůvzdání 2021

V neděli 26.9. 2021 se v Lovosickém sboru uskutečnilo Díkůvzdání, kterého se zúčastnily i sbory z Jablonce a Jílového. Byli jsme rádi, že se slavnost mohla uskutečnit, o to více, že se minulý rok kvůli covidu konat nemohla. Dopoledne nás oslovil bratr kazatel Miloš Šolc na podkladu textu z Abakuka z 3 k. 17-21v. kde

Díkůvzdání 2021 Read More »

Těšíte se do nebe?

Tato otázka by vzbudila u části lidí rozpaky a u mnohých údiv; a své přesvědčivé „ano“ by na ní neodpověděli ani všichni, kteří se považují za křesťany. A v postkřesťanské Evropě by si nad její nesmyslností mnozí zaťukali na čelo. Ale přesto je poctivá (ať kladná, nejistá či záporná) odpověď na tuto otázku důležitá zvláště

Těšíte se do nebe? Read More »

Sborový pobyt 2021

Z Boží milosti jsme mohli strávit požehnaný týden v obecenství s bratřími a sestrami z ostatních sborů. Hlavní ranní vyučování vedl bratr Meinholf Mellwig zaměřený na list Jakubův. Všechna slova máme natočená a budou se postupně objevovat na našem YouTube kanále.

Sborový pobyt 2021 Read More »

Křestní shromáždění

V neděli 27. 6. 2021 se v našem sboru uskutečnil křest, který byl kvůli epidemické situaci v ČR už dlouho odkládán. Bratr Jakub Marcinka ve svém veřejném svědectví vysvětlil, jak uvěřil, i když pochází z ateistického prostředí. Křtem ponořením pak potvrdil svoji víru v Pána Ježíše Krista jako svého Spasitele. V požehnaném shromáždění zaznělo také

Křestní shromáždění Read More »

Co jsme ochotni oželet?

Vím, že v současné blahobytné a konzumní době a zvláště při postupném útlumu pandemie, uvažují lidé naprosto opačně. Teď si zase začneme užívat. Ale my křesťané bychom o tom, co vše bychom v případě nutnosti (kvůli Kristu) byli ochotni opustit, uvažovat měli. Protože možná právě tímto způsobem přemýšlení můžeme zjistit, jaké jsou naše skutečné priority.

Co jsme ochotni oželet? Read More »

…ale třetího dne vstal z mrtvých!

To kdysi bývala druhá část klíčové věty určující hlavní význam Velikonočních svátků. Její první část zněla: „Byl ukřižován a pohřben.“ S touto první částí věty o Ježíšově smrti nemá dnes většina lidí problém. Bylo by však zajímavé, kolik procent lidí by v dnešní době považovalo nadpis tohoto článku za skutečnou událost. Kristovo vzkříšení je považováno

…ale třetího dne vstal z mrtvých! Read More »

V jakého Krista věříte?

Asi nejednoho z vás při přečtení nadpisu tohoto článku napadlo: Co je to za podivnou otázku? Když se řekne Kristus, je tím vždy míněn dávný zakladatel křesťanství – Ježíš z Nazaretu. Ale otázka má smysl: V jakého Krista lidé věří (a jaký je podle nich jeho vztah k Bohu), podle toho se pohledy a názory

V jakého Krista věříte? Read More »

Kde hledat pravdu?

Každé naše jednání je důsledkem toho, podle jakých informací jsme se rozhodli. Je jasné, že každý se snaží vycházet z informací, které pokládá za pravdivé. Je ovšem otázkou, zda vždy dokážeme pravdivé zprávy rozpoznat. Snažíme se je ověřovat, protože vnímame, že vycházet z pravdy je potřebné pro to, abychom mohli činit dobrá rozhodnutí. Ale i

Kde hledat pravdu? Read More »