2011

Milujete Ježíše nebo svůj hřích?

Základní otázka křesťanského života Co byste řekli věřící ženě, která vyznává, že je věřící, ale není ochotná odpustit? Jak byste se zachovali vůči muži, který sice vyznává, že má problém s alkoholem, a lituje toho, ale týden co týden vyznává stejný hřích? Jak můžeme prokazovat biblickou lásku v církvi člověku, který sice přichází neděli co […]

Milujete Ježíše nebo svůj hřích? Read More »

Návštěva studentů z In-Life

Druhou listopadovou neděli jsme mezi sebou mohli přivítat milou a vzácnou návštěvu. Bratra Zdeňka Blažka a několik mladých bratří a o něco více sester z organizace Studentů pro Krista. Dnes již známá jako IN LIFE. Nutno podotknout, že Zdeněk není v našem sboru poprvé – naopak, když řeknu, že je tu už jako doma tak věřím, že i

Návštěva studentů z In-Life Read More »

Den Bible

13.11. je mezinárodním dnem Bible. Jako sbor BJB v Jablonci nad Nisou jsme proto v pátek 11.11. k této příležitosti uspořádali speciální program, ve kterém jsme představili Bibli jako Knihu knih. Součástí bylo i čtení několika pasáží (Genesis, Janovo evangelium, Zjevení,…) a citace vybraných veršů z knihy Přísloví. Návštěvníci měli možnost nahlédnout do různých překladů Písma

Den Bible Read More »

Dětský tábor

Ačkoliv náš sbor pořádal v minulosti mnoho dětských táborů (začalo se zhruba od konce 70.let), na přelomu tisíciletí se z různých důvodů od pořádání táborů opustilo. Tradice byla obnovena v roce 2009, a od té doby proběhly celkem tři tábory; poslední z nich se konal 21.-30. července v Kunraticích u Cvikova a jeho tématem byla

Dětský tábor Read More »

Křest

Dne 6.11. jsme mohli být z Boží milosti svědky té zázračné události, kdy čtyři 2 noví bratři a 2 nové sestry před lidmi, duchovními mocnostmi i před samotným Bohem veřejně demonostrovali své rozhodnutí zemřít spolu s Kristem ve křtu a žít svůj život již jen Jemu a z moci Ducha Božího. Tři novokřtěnci byli z

Křest Read More »