2023

Adventní večer 2023

Z Boží milosti jsme měli příležitost pořádat v neděli 17. 12. adventní večer písní a vánočního poselství. Celý program byl v režii lovosického sboru evangelikálních baptistů, kteří si připravili spoustu krásných vánočních písní a zamyšlení nad evangeliem. Zazněly písně tradiční i méně známé, ale všechny byly protkány jedním společným tématem, narozením zaslíbeného Spasitele Pána Ježíše […]

Adventní večer 2023 Read More »

Šťastné a veselé?

Ačkoliv jsou Vánoce v ČR těmi nejoblíbenějšími svátky, přesto jsem nikdy nechápal přání „Šťastné a veselé Vánoce“, jak to bylo běžným přáním i na vánočních pohlednicích. Asi proto, že jsem si nikdy nemyslel, že se ke mně štěstí může „nastěhovat“ kvůli dárkům které jsem dostal. A i když jsem od dětství prožíval spokojené Vánoce, asi

Šťastné a veselé? Read More »

První víkend ČBI

Letos se výuka Českého biblického institutu dostala i k nám do Jablonce, když se zde otevřel studijní program Základy víry 1. Tento program je zaměřen především na probírání jednotlivých knih Božího slova, ale nezapomíná ani na praktickou teologii. V září se v našem sboru konal první výukový víkend, kterého se zúčastnilo 23 studentů a ve

První víkend ČBI Read More »

Jaký je Bůh?

Ti, kteří věří v plnou pravdivost Bible řeknou, že Bůh je takový, jak se nám pravdivě, i když jen částečně, představuje v Písmech Starého i Nového zákona. Žádná lidská slova totiž nemohou Boha popsat a ani lidé ho nemohou plně pochopit. Ale na takový názor se ihned objeví i rozezlené popření tohoto vyznání – totiž,

Jaký je Bůh? Read More »

Sborový pobyt 2023

Dlouho připravovaný sborový pobyt 2023 je úspěšně za námi a děkujeme Pánu Bohu za jeho požehnání, kterými nás celým pobytem provázel. Hlavním bodem pobytu bylo vyučování bratra Marcuse Dennyho z listu Římanům. Společně jsme prošli prvních pět kapitol s důrazem na čtvrtou a pátou, kde apoštol Pavel mluví o Boží spravedlnosti ve spasení člověka, naší

Sborový pobyt 2023 Read More »

Co je pravda?

V prvním červencovém týdnu si připomínáme upálení Mistra Jana Husa, který odmítl odvolat své učení vycházející z Bible a tím pošlapat a zradit pravdu, kterou považoval za důležitější než svůj život. Tu otázku v nadpisu, kterou slyšel od Piláta i odsouzený Ježíš z Nazaretu, byla a je „rozbuškou“, která vždycky rozdělovala lidi, protože za pravdu

Co je pravda? Read More »

Výlet na Trosky

Již je to několik let, kdy jsme naposledy vyrazili na společný sborový výlet. Letos jsme využili májových svátků a na tuto tradici navázali. Trasa nebyla příliš douhá, celková délka 11km byla vhodná i pro děti. Cílem bylo okolí dominanty Českého ráje – hrad Trosky, který část z nás navštívila. Po cestě jsme se ještě zastavili

Výlet na Trosky Read More »

Mládežnická konference – Je to Boží vůle?

„Je to Boží vůle?“ Otázka, která by měla zaznívat při našem rozhodování neustále, avšak zní žalostně málo. O to větší je naše radost a vděčnost Bohu, že mohla v našem sboru proběhnout mládežnická konference právě na toto téma. Děkujeme Bohu za jeho milost a požehnání, děkujeme našim drahým bratřím za službu Božím slovem a také

Mládežnická konference – Je to Boží vůle? Read More »

Jak věříme?

Na webových stránkách křesťanského sboru asi není nutné řešit otázku: Čemu věříme, protože se předpokládá, že všichni v nějakém smyslu souhlasíme s učením Apoštolského vyznání víry. Přesto se na významu nejedné věty tohoto vyznání neshodují nejen jednotliví věřící, ale jednoznačně se k nim nevyjadřují ani některé křesťanské církve. Rozdíly v pohledech na věrouku mezi křesťany

Jak věříme? Read More »

Křest sedmi bratrů a sester

V neděli 5. února 2023 jsme ve sboru prožívali velkou radost, protože ve křtu vyznávalo svou víru sedm mladých bratří a sester. Slyšeli jsme čtyři osobní svědectví křtěnců, jak uvěřili v Pána Ježíše jako Spasitele; ta tři zbývající svědectví zazněla už minulou neděli. Výkladovým kázáním o křtu nám posloužil host, br. kazatel Chumchal. Po něm

Křest sedmi bratrů a sester Read More »