Ohlédnutí zpět

Mládežnická konference – Je to opravdu láska?

Na konci dubna v našem sboru proběhla již třetí mládežnická konference a to v opravdu hojné účasti, která již byla téměř na hranici našich kapacit. Téma letošní konference byla otázka, co je a co není opravdu láska. V pěti blocích s námi bratr Meinolf Mellwig prošel toto téma a to v různých oblastech našeho života, […]

Mládežnická konference – Je to opravdu láska? Read More »

Adventní večer 2023

Z Boží milosti jsme měli příležitost pořádat v neděli 17. 12. adventní večer písní a vánočního poselství. Celý program byl v režii lovosického sboru evangelikálních baptistů, kteří si připravili spoustu krásných vánočních písní a zamyšlení nad evangeliem. Zazněly písně tradiční i méně známé, ale všechny byly protkány jedním společným tématem, narozením zaslíbeného Spasitele Pána Ježíše

Adventní večer 2023 Read More »

První víkend ČBI

Letos se výuka Českého biblického institutu dostala i k nám do Jablonce, když se zde otevřel studijní program Základy víry 1. Tento program je zaměřen především na probírání jednotlivých knih Božího slova, ale nezapomíná ani na praktickou teologii. V září se v našem sboru konal první výukový víkend, kterého se zúčastnilo 23 studentů a ve

První víkend ČBI Read More »

Sborový pobyt 2023

Dlouho připravovaný sborový pobyt 2023 je úspěšně za námi a děkujeme Pánu Bohu za jeho požehnání, kterými nás celým pobytem provázel. Hlavním bodem pobytu bylo vyučování bratra Marcuse Dennyho z listu Římanům. Společně jsme prošli prvních pět kapitol s důrazem na čtvrtou a pátou, kde apoštol Pavel mluví o Boží spravedlnosti ve spasení člověka, naší

Sborový pobyt 2023 Read More »

Výlet na Trosky

Již je to několik let, kdy jsme naposledy vyrazili na společný sborový výlet. Letos jsme využili májových svátků a na tuto tradici navázali. Trasa nebyla příliš douhá, celková délka 11km byla vhodná i pro děti. Cílem bylo okolí dominanty Českého ráje – hrad Trosky, který část z nás navštívila. Po cestě jsme se ještě zastavili

Výlet na Trosky Read More »

Mládežnická konference – Je to Boží vůle?

„Je to Boží vůle?“ Otázka, která by měla zaznívat při našem rozhodování neustále, avšak zní žalostně málo. O to větší je naše radost a vděčnost Bohu, že mohla v našem sboru proběhnout mládežnická konference právě na toto téma. Děkujeme Bohu za jeho milost a požehnání, děkujeme našim drahým bratřím za službu Božím slovem a také

Mládežnická konference – Je to Boží vůle? Read More »

Křest sedmi bratrů a sester

V neděli 5. února 2023 jsme ve sboru prožívali velkou radost, protože ve křtu vyznávalo svou víru sedm mladých bratří a sester. Slyšeli jsme čtyři osobní svědectví křtěnců, jak uvěřili v Pána Ježíše jako Spasitele; ta tři zbývající svědectví zazněla už minulou neděli. Výkladovým kázáním o křtu nám posloužil host, br. kazatel Chumchal. Po něm

Křest sedmi bratrů a sester Read More »

Silvestr 2022

Jak bývá v našem sboru zvykem, i závěr uplynulého roku 2022 jsme z Boží milosti strávili v obecenství bratří a sester. Již tradičně se shromáždění neslo v neformálním duchu s posezením u stolu. Nechybělo samozřejmě občerstvení, ale také byl prostor na svědectví, díky kterým jsme si připomněli věci, jimiž nás Bůh v uplynulém roce provedl

Silvestr 2022 Read More »

Adventní večer písní 2022

Jako každý rok jsme si i o letošních Vánocích připomínali narození našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Kvůli opatřením proti šíření koronaviru se v posledních letech nemohly konat žádné větší akce a shromáždění. Avšak tento rok nám Hospodin dal své požehnání, abychom po dlouhých třech letech mohli uspořádat adventní koncert s názvem Vánoční poselství. Zazněly zcela nové

Adventní večer písní 2022 Read More »

Křestní shromáždění

V neděli 27. 6. 2021 se v našem sboru uskutečnil křest. Sestra Adéla ve svém veřejném svědectví objasnila, jak ji Pán přivedl k víře. Křtem ponořením pak stvrdila svoji víru v Pána Ježíše Krista jako svého Spasitele. V požehnaném shromáždění zazněl výklad Božího slova k tématu tohoto dne. Proběhla také Večeře Páně. Jsme vděčni Bohu

Křestní shromáždění Read More »