Zpráva pro sjezd delegátů 2021

Bratři a sestry ve sborech BJB
Na základě žádosti VV jsme se rozhodli, že naši Zprávu pro sjezd delegátů za sbory, napíšeme společně za sbory jak v Jablonci n/N, tak i v Lovosicích. Chceme vás i touto formou informovat o naší aktuální situaci především ve vztahu k BJB.

Jak jistě víte, na podzimní RZS 2018 jsme ještě se sbory v Kroměříži, Kuřimi a stanicí Jílové u Děčína zveřejnili tzv. Prohlášení 5 sborů, kde jsme shrnuli náš, ale jak jsme přesvědčeni především biblický postoj, k několika oblastem, ve kterých jsme dlouhodobě vnímali teologickou nejednotu a neochotu ze strany většiny sborů ji řešit. Jednalo se zejména o spolupráci s ERC a naši účast při společných akcích s ŘKC a postoj k evangeliu, které ŘKC hlásá. Snažili jsme se i o jasný biblický postoj k praktikované homosexualitě a ke službě žen v církvi jako kazatelek. Zdůrazňovali jsme i nutnost jednotného teologického vzdělávání jako obrany proti stále silnějšímu vlivu liberální teologie šířící se v některých sborech BJB. To, co jsme za téměř sedm let úsilí o změnu ale vnímali jako hlavní a zásadní problém pro všechny tyto konkrétní oblasti z života církve je nejednotný pohled na absolutní autoritu Písma.

Z těchto neřešených a pro nás podstatných důvodů jsme se rozhodli na konci roku 2018 uskutečnit kroky k vystoupení z řad BJB. Sbory v Kuřimi, Kroměříži a stanice Jílové svůj odchod již uskutečnily. Sbory Jablonec n/N a Lovosice jsou v procesu schvalování dokumentů a následném podání na příslušné úřady. Naší touhou je proces všech formálních i praktických úkonů k odchodu z BJB uskutečnit do konce roku 2021. Odchod z BJB vnímáme ale také i jako poslední možnost, jak upozornit na nejednotu, která v „Jednotě“ panuje. Není to akt vzdoru, ani pýchy, naopak to činíme s těžkým srdcem, ale máme naději, že to není rozhodnutí zbytečné a věříme, že i tento pro všechny tak radikální způsob může napomoci k mnohým
prospěšným změnám uvnitř BJB.

Velmi nás mrzí, když vidíme, že pravé důvody našeho rozhodnutí jsou mnohdy překrucovány a zamlčovány a na místo pravdy jsou udávány jako „pravé“ důvody jiné. Tím nejčastějším je učení a vliv tzv. neokalvinismu, anebo již jmenovaná duchovní pýcha. Znovu vás prosíme, abyste se nenechali ve svém přemýšlení a pohledu na celou tuto záležitost ovlivnit nepravdami. Naší touhou je, aby mezi námi neměla žádné místo neláska, pomluvy a podobné projevy naší tělesnosti, ale naopak vzájemný respekt a láska. Spolu s prorokem Samuelem vyznáváme, že jsme dalecí od toho, abychom se za vás nepřestávali modlit, a prosíme i o vaše modlitby za nás.

Za sbor v Jablonci n/N Za sbor v Lovosicích
staršovstvo sboru staršovstvo sboru