Zamyšlení

Čím jsou pro vás velikonoční svátky?

Křesťansky směřovaná odpověď na úvodní otázku by v České republice, která je považovaná za jednu z nejateističtějších zemí světa, asi nezískala mnoho procent z celkového počtu všech odpovědí. Mezi nejčastějšími odpověďmi by patrně nechybělo, že jsou to jarní svátky, kdy už bývá pěkné, slunečné počasí. Na Velikonoce jsou dva státní svátky a celkem čtyři volné […]

Čím jsou pro vás velikonoční svátky? Read More »

Šťastné a veselé?

Ačkoliv jsou Vánoce v ČR těmi nejoblíbenějšími svátky, přesto jsem nikdy nechápal přání „Šťastné a veselé Vánoce“, jak to bylo běžným přáním i na vánočních pohlednicích. Asi proto, že jsem si nikdy nemyslel, že se ke mně štěstí může „nastěhovat“ kvůli dárkům které jsem dostal. A i když jsem od dětství prožíval spokojené Vánoce, asi

Šťastné a veselé? Read More »

Jaký je Bůh?

Ti, kteří věří v plnou pravdivost Bible řeknou, že Bůh je takový, jak se nám pravdivě, i když jen částečně, představuje v Písmech Starého i Nového zákona. Žádná lidská slova totiž nemohou Boha popsat a ani lidé ho nemohou plně pochopit. Ale na takový názor se ihned objeví i rozezlené popření tohoto vyznání – totiž,

Jaký je Bůh? Read More »

Co je pravda?

V prvním červencovém týdnu si připomínáme upálení Mistra Jana Husa, který odmítl odvolat své učení vycházející z Bible a tím pošlapat a zradit pravdu, kterou považoval za důležitější než svůj život. Tu otázku v nadpisu, kterou slyšel od Piláta i odsouzený Ježíš z Nazaretu, byla a je „rozbuškou“, která vždycky rozdělovala lidi, protože za pravdu

Co je pravda? Read More »

Jak věříme?

Na webových stránkách křesťanského sboru asi není nutné řešit otázku: Čemu věříme, protože se předpokládá, že všichni v nějakém smyslu souhlasíme s učením Apoštolského vyznání víry. Přesto se na významu nejedné věty tohoto vyznání neshodují nejen jednotliví věřící, ale jednoznačně se k nim nevyjadřují ani některé křesťanské církve. Rozdíly v pohledech na věrouku mezi křesťany

Jak věříme? Read More »

Budeme v novém roce prožívat požehnání?

Hned na začátku je potřeba říci, co Božím požehnáním je. Je to zvláštní obdarování, které dává Bůh lidem a které působí v jejich životech potřebné schopnosti (dary), připravuje jím určené okolnosti, a především dostávají duchovní prospěch. Proto čteme už ve Starém Zákoně o snahách požehnání získat. Je velmi nutné zdůraznit, že skutečné požehnání je naprosto

Budeme v novém roce prožívat požehnání? Read More »

Jaké je poselství Vánoc?

Na tuto otázku je možné odpovědět velmi rozdílně. A názor na tyto svátky v mnohém tyto odpovědi ovlivňuje. Ano, každý může vnímat Vánoce a jejich poselství odlišně – tedy proč se slaví, o čem jsou a co je na nich pro nás důležité. Například děti se na Vánoce velice těší, ale existují i lidé, pro

Jaké je poselství Vánoc? Read More »

Co očekáváme?

Každý člověk něco očekává. Někdo očekává v budoucnu spíše dobré a příjemné věci i události, jiný před sebou vidí hlavně nepříjemnosti a těžkosti. Částečně v tom hraje roli povaha (lidé jsou buď spíše optimisté nebo pesimisté), hodně to ovlivňuje momentální situace, ale nejvíce záleží na tom, čemu lidé věří a na co spoléhají. Zvláště mladší

Co očekáváme? Read More »

O lidské svobodě

Slovo „svoboda“ dnes patří k velmi používaným výrazům, protože se mnozí domnívají, že jejich osobní svoboda (která je prý největším lidským právem), je nějak omezována. Jejich stížnost může být i oprávněná, ale většinou si lidé neuvědomují, že lidská svoboda rozhodování je vlastně vždy nějak omezená. Ani Robinson si na ostrově bez lidí nemohl vždy dělat,

O lidské svobodě Read More »

Proč chodit do shromáždění?

Pro ty, kteří milují obecenství věřících, je tato otázka dávno vyřešená a bezpředmětná. Ale jen málo těch, kteří zvažují možnost Boží existence, by na osobní otázku: Zda chodí do církve / kostela / shromáždění, bez váhání odpověděli: ano. A uvedli by mnoho různých důvodů, proč do církví nechodí. Ateisté odmítající existenci Boha (prý asi 50%

Proč chodit do shromáždění? Read More »