2019

Silvestr 2019

Silvestrovské setkání bylo ohlédnutím za tím, čím jsme prošli ve sborovém i v našich osobních životech. Sešli jsme se neformálně u stolů s pohoštěním včetně kávy a čaje. Hodně jsme zpívali a zazněla svědectví o Božím jednání a dobrotě nejen v minulém roce, formou testu jsme si vyzkoušeli naše biblické znalosti, shlédli jsme fotoprezentaci ze […]

Silvestr 2019 Read More »

Adventní večer písní a chval 2019

Čtvrtou adventní neděli se uskutečnilo v naší modlitebně už po několikáté, pásmo vánočních písní, čtení oddílů Bible vztahujících se k narození Spasitele Pána Ježíše Krista a krátké evangelizační slovo. Ačkoliv většina těch, kteří byli pozváni, nepřišla, přece jen tu bylo dost hostů, kteří mohli slyšet nejen vánoční evangelium; a někteří možná poprvé. Kéž by rozsévané

Adventní večer písní a chval 2019 Read More »

O adventu

To, že existuje měsíc trvající předvánoční období, nazývané Advent (z řeckého adventus = příchod), už dnes není tabu. Na rozdíl od období vlády komunistů, se tato informace často objevuje ve sdělovacích prostředcích. Ale smysl a způsob prožívání Adventu se už dnes proti tomu, jak byl kdysi zamýšlen a prožíván, změnil. Mělo to být období věnované

O adventu Read More »

Jak zlepšit mravní úroveň?

Existuje na tuto otázku jednoduchý a vždy účinný recept? Ne že by na toto téma už nebyly vyřčeny mnohé teorie a možná stovky „dobrých“ rad; ale přesto je v současnosti zlepšení morální situace ve společnosti stále v nedohlednu. Dost častým (a podle mne velmi naivním) očekáváním na zlepšení této situace je, že vše vyřeší čas

Jak zlepšit mravní úroveň? Read More »

Díkůvzdání 2019

V neděli 13. 10. jsme se už počtvrté sešli s bratry a sestrami z Lovosic, Jílového u Děčína, ale i z dalších míst ke shromáždění vděčnosti. Pán Bůh nám dopřál jasný slunečný den a „jasno v duši“ jsme mohli společně prožít i při výkladech Božího slova vyzývajících k vděčnosti. Zazněly také oslavné písně mládeže, dětí,

Díkůvzdání 2019 Read More »

Příměstský tábor a evangelizace

Od pondělí 1. do pátku 5. července se v rámci našeho sboru uskutečnil Příměstský tábor. Souběžně jsme ve městě rozdávali pozvánky na film „Co Darwin ještě nevěděl“ (na YouTube jako „Bůh zázraků“). Ten byl v naší modlitebně promítán vždy večer od pondělí do středy. Při obou aktivitách nám pomáhalo 15 studentů z texaského města Lubbock.

Příměstský tábor a evangelizace Read More »

Křest

Na Květnou neděli 14.4. jsme se sešli nejen na dopolední shromáždění, kdy jsme si připomínali slavný příjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma. Po společném obědě se konalo slavnostní setkání, kdy dva bratři a jedna sestra ve křtu vyznávali, že přijali do svého života Ježíše jako svého Spasitele a také Pána. A pro celý sbor byl celý

Křest Read More »