2014

Křest – Čím je a čím není.

Kdykoli se v našem sboru připravuje a proběhne křest, je vždy užitečné si ujasnit a připomenout (nebo vysvětlit těm, kteří se v křesťanských pojmech moc neorientují), o co vlastně při křtu jde. Protože v dnešní převážně ateistické ČR, ale dokonce i v církvích, existují o křtu nebiblické a tedy mylné názory a představy. Nejdříve k …

Křest – Čím je a čím není. Pokračovat ve čtení »

Služba bratra kazatele Radka Kolaříka

V neděli 14.9. navštívil náš sbor bratr kazatel Radek Kolařík z baptistického sboru v Kuřimi a také se tento den ujal služby slovem, kde se s námi sdílel z Božího slova na téma Uctívání. Kromě bratra samotného nás návštěvou poctila i jeho početná rodina. Děkujeme za návštěvu i službu a přejeme hojnost Božího požehnání, jak do …

Služba bratra kazatele Radka Kolaříka Pokračovat ve čtení »

Stačí zvěstovat evangelium podle čtyř duchovních zákonů?

Při zvěstování a vysvětlování evangelia (tj. radostné Boží zvěsti o šanci přijmout vírou záchranu a věčný život, kterou nám umožnil svou zástupnou smrtí na kříži Boží Syn Ježíš Kristus) se dnes velmi často používá výše zmíněný evangelizační materiál „Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony?“ Kdyby někdo tento traktát neznal, nebo si potřeboval znovu jeho obsah …

Stačí zvěstovat evangelium podle čtyř duchovních zákonů? Pokračovat ve čtení »

Co je evangelikální? – Dr. Martyn Lloyd-Jones

Juda, služebník Ježíše Krista, bratr Jakubův, těm, kdo jsou povoláni, milováni Bohem Otcem a zachováni pro Ježíše Krista: Milosrdenství, pokoj a láska ať se vám rozhojní! Milovaní, velmi jsem si přál psát vám o našem společném spasení, ale teď pokládám za nutné napomenout vás, abyste zápasili o víru, jednou provždy odevzdanou Božímu lidu (Juda 1-3) …

Co je evangelikální? – Dr. Martyn Lloyd-Jones Pokračovat ve čtení »