2014

Křest – Čím je a čím není.

Kdykoli se v našem sboru připravuje a proběhne křest, je vždy užitečné si ujasnit a připomenout (nebo vysvětlit těm, kteří se v křesťanských pojmech moc neorientují), o co vlastně při křtu jde. Protože v dnešní převážně ateistické ČR, ale dokonce i v církvích, existují o křtu nebiblické a tedy mylné názory a představy. Nejdříve k

Křest – Čím je a čím není. Read More »

Stačí zvěstovat evangelium podle čtyř duchovních zákonů?

Při zvěstování a vysvětlování evangelia (tj. radostné Boží zvěsti o šanci přijmout vírou záchranu a věčný život, kterou nám umožnil svou zástupnou smrtí na kříži Boží Syn Ježíš Kristus) se dnes velmi často používá výše zmíněný evangelizační materiál „Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony?“ Kdyby někdo tento traktát neznal, nebo si potřeboval znovu jeho obsah

Stačí zvěstovat evangelium podle čtyř duchovních zákonů? Read More »

Co je evangelikální? – Dr. Martyn Lloyd-Jones

Juda, služebník Ježíše Krista, bratr Jakubův, těm, kdo jsou povoláni, milováni Bohem Otcem a zachováni pro Ježíše Krista: Milosrdenství, pokoj a láska ať se vám rozhojní! Milovaní, velmi jsem si přál psát vám o našem společném spasení, ale teď pokládám za nutné napomenout vás, abyste zápasili o víru, jednou provždy odevzdanou Božímu lidu (Juda 1-3)

Co je evangelikální? – Dr. Martyn Lloyd-Jones Read More »