2018

Silvestr 2018

Protože jsme nechtěli trávit poslední večer roku 2018 tak, jak je v naší zemi obvyklé, uspořádali jsme v našem sboru neformální setkání zaměřené hlavně na vděčnost a chvály. Hodně jsme zpívali, zaznělo několik povzbudivých svědectví o Božím jednání, absolvovali jsme (pro nás nepříliš úspěšný) test znalostí z Písma a shlédli prezentaci sborových fotografií z průběhu […]

Silvestr 2018 Read More »

Současný Izrael ve světle biblických proroctví

V sobotu 27. října nám posloužil bratr Ján Ostrolucký přednáškou na výše uvedené téma a jeho výklad doplnila série promítaných textů, map a fotografií. Izrael ve světle Bible je trvalým zájmem přednášejícího a o Izraeli napsal i několik knih. Zajímavým způsobem nám poukázal na stále zřejmější zkutečnosti, kdy můžeme ve zprávách o Izraeli a jeho

Současný Izrael ve světle biblických proroctví Read More »

Díkuvzdání 2018

Už potřetí se při této příležitosti sešly sbory z Jablonce, Lovosic a z Jílového u Děčína. A tentokrát tuto slavnost vděčnosti prožila většina našeho sboru v Lovosické modlitebně. Výkladem Božího slova – s hlavním zaměřením na vděčnost za Pána Ježíše Krista – nám dopoledne i odpoledne požehnaně sloužili bratři M. Šolc, M. Bulák a L.

Díkuvzdání 2018 Read More »

Prožíváme dostatečně zbožný křesťanský život?

To je otázka, která je hodně osobní a ačkoliv jsou křesťané i v této oblasti různí a na rozdílné duchovní úrovni, asi žádný křesťan, který zná požadavky Písma na život poslušné víry, by neřekl že jeho vnitřní i praktická zbožnost je dostačující. Úvodní otázka proto nemíří na lidi, kteří slovně prohlašují, že věří v Boha,

Prožíváme dostatečně zbožný křesťanský život? Read More »

English Camp 2018

Ve dnech 29.7. – 3.8. se uskutečnil camp na Bedřichovské chatě Ludmila. Mezi asi čtyřiceti účastníky pobytu bylo i devět Američanů z texaského univerzitního města Lubbocku. Program zahrnoval jak dopolední vyučování angličtiny, tak odpolední sportovní aktivity. První večer se dozvěděli Češi mnohé o Texasu, ten další byl věnován představení České republiky. Následné večery pak byly na

English Camp 2018 Read More »

Květnové návštěvy v našem sboru

V neděli 20. května nás navštívila skupina sester z ženského střediska Teen Challenge z Poštovic. Jejich návštěvy se už u nás staly pravidelností. Sestry nám opět představily novinky v jejich práci mezi drogové i jinak závislými. Ale protože byla tato neděle i nedělí Svatodušní, svědectví o jejich změněných životech byly aktuální zvěstí o tom, že

Květnové návštěvy v našem sboru Read More »

Proč je hřích tak strašný?

Takovýto titulek článku by se v sekulární informační sféře nemohl objevit, protože se dnes slovo hřích ani „nehodí“ říkat. Vždyť hřích je nejen pro dnešní lidi v ČR vysmívaným pojmem z temného středověku. A na větu, že hřích je strašný, by se okamžitě objevily ostré reakce typu: „Prosím vás, o čem to mluvíte? Vždyť takový

Proč je hřích tak strašný? Read More »

Velikonoční bohoslužby 2018

I o letošních nejdůležitějších křesťanských svátcích jsme se soustředili na Pána Ježíše Krista a jeho spásné dílo. Na Velký pátek dopoledne jsme si v kázání i následnou Večeří Páně připomínali zástupnou oběť Božího Syna na kříži. A v neděli jsme se radovali z toho, že náš Spasitel nezůstal v hrobě ale vstal z mrtvých a

Velikonoční bohoslužby 2018 Read More »