Je to boží vůle?Je to boží vůle?Je to boží vůle?Je to boží vůle?Je to boží vůle?Je to boží vůle?Je to boží vůle?Je to boží vůle?Je to boží vůle?Je to boží vůle?Je to boží vůle?Je to boží vůle?

Vítejte na stránkách

Baptisté Jablonec

sbor evangelikálních baptistů

Kdo jsme?

Jsme evangelikální baptistický sbor. To především znamená, že Boží Slovo – Bible – je pro nás jediným zdrojem Božího zjevení a víry.

Bohoslužby

V neděli od 9:30 – bohoslužba

V neděli od 15:00 – mládež

Ve středu od 18:00 – Biblické vyučuvání

 

Prohlášení pěti sborů

Oficiální prohlášení shrnující teologické problémy v BJB. Toto prohlášení zveřejňujeme s lítostí v srdci, ale s nadějí, že poslouží jako maják pro jedince či sbory, které se nacházejí v podobné situaci.

Sledujte nás online!

Nejnovější příspěvek
Poslední akce
 • Verš pro sbor 2024

  Hospodine, ty jsi můj Bůh! Budu tě vyvyšovat  a vzdávat chválu tvému jménu, neboť jsi učinil podivuhodnou věc, plány  odedávna připravené, jisté a pravé.

  Izajáš 25:1

 • Verš pro pěvecký sbor 2024

  V lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání; vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce.

  1.Janova 4:18

 • Verš pro mládež 2024

  Dbejte tedy pečlivě na to, jak žijete; nežijte jako nemoudří, ale jako moudří.

  Efezským 5:15

 • Verš pro bratrskou skupinku 2024

  "Bděte a modlete se, abyste nevešli do pokušení. Duch je sice ochotný, ale tělo slabé.

  Matouš 26:41

 • Verš pro sesterskou skupinku 2024

  Mám totiž za to, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která na nás má být zjevena.

  Římanům 8:18

 • Verš pro ukrajinskou mládež 2024

  Neboj se, neboť jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj.

  Izajáš 43:1b