Je to boží vůle?Je to boží vůle?Je to boží vůle?Je to boží vůle?Je to boží vůle?Je to boží vůle?Je to boží vůle?Je to boží vůle?Je to boží vůle?Je to boží vůle?Je to boží vůle?Je to boží vůle?

Vítejte na stránkách

Baptisté Jablonec

sbor evangelikálních baptistů

Kdo jsme?

Jsme evangelikální baptistický sbor. To především znamená, že Boží Slovo – Bible – je pro nás jediným zdrojem Božího zjevení a víry.

Bohoslužby

Bohoslužba – neděle od 9:30

Biblické vyučování – středa od 18:00

Setkání mládeže – neděle od 15:00

Prohlášení pěti sborů

Oficiální prohlášení shrnující teologické problémy v BJB. Toto prohlášení zveřejňujeme s lítostí v srdci, ale s nadějí, že poslouží jako maják pro jedince či sbory, které se nacházejí v podobné situaci.

Sledujte nás online!

Nejnovější příspěvek
Poslední akce
Slide 3
Navštivte nás!
Image is not available

Srdečně Vás zveme na pravidelné bohoslužby a rádi Vás uvidíme a budeme s Vámi trávit čas! Shromáždění trvá přibližně hodinu a půl, poté pokračujeme neformálním obecenstvím. Veškerá kázání jsou nahrávána a záznamy jsou publikovány na náš YouTube kanál a zde na webové stránky.

Slide 3
Studium Bible
Image is not available

Krom nedělních bohoslužeb se jako místní církev společně scházíme na biblické hodiny. Biblické hodiny jsou otevřené každému, rádi Vás mezi námi uvidíme! Již podle názvu se snažíme dodržet trvání okolo hodiny, s sebou nepotřebujete nic zvláštního, snad kromě Bible.

Slide 3
Verš pro sbor na rok
2023
Image is not available

Jestliže jste tedy s Kristem vstali, usilujte o to, co je nahoře, kde Kristus sedí na Boží pravici.

Koloským 3:1

Slide 3
Verš pro mládež na rok 2023
Image is not available

Pohleďte na nebeské ptáky: nesejí, nežnou ani neshromažďují do stodol, a váš nebeský Otec je živí. Což vy nejste o mnoho cennější než oni?

Matouš 6:26

Slide 3
Verš pro staršovstvo
na rok 2023
Image is not available

Utíkej před mladickými žádostmi, usiluj o spravedlnost, víru, lásku, pokoj s těmi, kdo vzývají Pána z čistého srdce.

2. Timoteovi 2:22

Slide 3
Verš na rok 2023
pro bratrskou skupinku mládeže
Image is not available

Pánův otrok se nemá hádat, nýbrž má být přívětivý ke všem, schopný učit, má být trpělivý.

2. Timoteovi 2:24

Slide 3
Verš na rok 2023
pro sesterskou skupinku mládeže
Image is not available

Dáváš mi poznat stezku života, hojnost radosti je tvá přítomnost, ve tvé pravici je věčné blaho.

Žalm 16:11

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow