Vítejte na stránkách

Baptisté Jablonec

sbor evangelikálních baptistů

Kdo jsme?

Jsme evangelikální baptistický sbor. To především znamená, že Boží Slovo – Bible – je pro nás jediným zdrojem Božího zjevení a víry.

Bohoslužby

Bohoslužba – neděle od 9:30

Biblické vyučování – středa od 18:00

Setkání mládeže – neděle od 15:00

Prohlášení pěti sborů

Oficiální prohlášení shrnující teologické problémy v BJB. Toto prohlášení zveřejňujeme s lítostí v srdci, ale s nadějí, že poslouží jako maják pro jedince či sbory, které se nacházejí v podobné situaci.

Sledujte nás online!

Nejnovější příspěvek
Poslední akce
Slide 3
Navštivte nás!
Image is not available

Srdečně Vás zveme na pravidelné bohoslužby a rádi Vás uvidíme a budeme s Vámi trávit čas! Shromáždění trvá přibližně hodinu a půl, poté pokračujeme neformálním obecenstvím. Veškerá kázání jsou nahrávána a záznamy jsou publikovány na náš YouTube kanál a zde na webové stránky.

Slide 3
Studium Bible
Image is not available

Krom nedělních bohoslužeb se jako místní církev společně scházíme na biblické hodiny. Biblické hodiny jsou otevřené každému, rádi Vás mezi námi uvidíme! Již podle názvu se snažíme dodržet trvání okolo hodiny, s sebou nepotřebujete nic zvláštního, snad kromě Bible.

Slide 3
Verš pro sbor na rok
2022
Image is not available

Bázeň před Hospodinem je pramenem života, aby se člověk vyhnul léčkám smrti.

Přísloví 14:27

Slide 3
Verš pro mládež na rok 2022
Image is not available

Vždyť Hospodinovy oči obzírají celou zemi, aby posílil srdce těch, kteří jsou cele s ním. Jednal jsi v tomto bláznivě, proto ti od nynějška nastanou boje.

2. Letopisů 16:9

Slide 3
Verš pro staršovstvo
na rok 2022
Image is not available

Má síla a píseň je Hospodin, stal se mojí záchranou. On je můj Bůh, budu ho oslavovat, Bůh mého otce, budu ho vyvyšovat.

Exodus 15:2

Slide 3
Verš na rok 2022
pro bratrskou skupinku mládeže
Image is not available

Hospodin půjde před tebou, on bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě. Neboj se a neděs.

Deuteronomium 31:8

Slide 3
Verš na rok 2022
pro sesterskou skupinku mládeže
Image is not available

Dáváš mi poznat stezku života, hojnost radosti je tvá přítomnost, ve tvé pravici je věčné blaho.

Žalm 16:11

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow