K.H.

Jak věříme?

Na webových stránkách křesťanského sboru asi není nutné řešit otázku: Čemu věříme, protože se předpokládá, že všichni v nějakém smyslu souhlasíme s učením Apoštolského vyznání víry. Přesto se na významu nejedné věty tohoto vyznání neshodují nejen jednotliví věřící, ale jednoznačně se k nim nevyjadřují ani některé křesťanské církve. Rozdíly v pohledech na věrouku mezi křesťany …

Jak věříme? Pokračovat ve čtení »

Budeme v novém roce prožívat požehnání?

Hned na začátku je potřeba říci, co Božím požehnáním je. Je to zvláštní obdarování, které dává Bůh lidem a které působí v jejich životech potřebné schopnosti (dary), připravuje jím určené okolnosti, a především dostávají duchovní prospěch. Proto čteme už ve Starém Zákoně o snahách požehnání získat. Je velmi nutné zdůraznit, že skutečné požehnání je naprosto …

Budeme v novém roce prožívat požehnání? Pokračovat ve čtení »

Jaké je poselství Vánoc?

Na tuto otázku je možné odpovědět velmi rozdílně. A názor na tyto svátky v mnohém tyto odpovědi ovlivňuje. Ano, každý může vnímat Vánoce a jejich poselství odlišně – tedy proč se slaví, o čem jsou a co je na nich pro nás důležité. Například děti se na Vánoce velice těší, ale existují i lidé, pro …

Jaké je poselství Vánoc? Pokračovat ve čtení »

Co očekáváme?

Každý člověk něco očekává. Někdo očekává v budoucnu spíše dobré a příjemné věci i události, jiný před sebou vidí hlavně nepříjemnosti a těžkosti. Částečně v tom hraje roli povaha (lidé jsou buď spíše optimisté nebo pesimisté), hodně to ovlivňuje momentální situace, ale nejvíce záleží na tom, čemu lidé věří a na co spoléhají. Zvláště mladší …

Co očekáváme? Pokračovat ve čtení »

O lidské svobodě

Slovo „svoboda“ dnes patří k velmi používaným výrazům, protože se mnozí domnívají, že jejich osobní svoboda (která je prý největším lidským právem), je nějak omezována. Jejich stížnost může být i oprávněná, ale většinou si lidé neuvědomují, že lidská svoboda rozhodování je vlastně vždy nějak omezená. Ani Robinson si na ostrově bez lidí nemohl vždy dělat, …

O lidské svobodě Pokračovat ve čtení »

Proč chodit do shromáždění?

Pro ty, kteří milují obecenství věřících, je tato otázka dávno vyřešená a bezpředmětná. Ale jen málo těch, kteří zvažují možnost Boží existence, by na osobní otázku: Zda chodí do církve / kostela / shromáždění, bez váhání odpověděli: ano. A uvedli by mnoho různých důvodů, proč do církví nechodí. Ateisté odmítající existenci Boha (prý asi 50% …

Proč chodit do shromáždění? Pokračovat ve čtení »

Máte rádi Vánoce?

Vánoce patří k nejoblíbenějším svátkům v roce. Nejvíc se na ně těší děti, protože vědí, že na Štědrý večer budou rozbalovat dárky. Když pak děti odrůstají, dárky postupně ztrácejí svoji prioritu a do popředí se dostávají volné dny u cukroví a televize. Volno je také využitelné k pobytu na horách, nebo k návštěvám a zábavě. …

Máte rádi Vánoce? Pokračovat ve čtení »

Těšíte se do nebe?

Tato otázka by vzbudila u části lidí rozpaky a u mnohých údiv; a své přesvědčivé „ano“ by na ní neodpověděli ani všichni, kteří se považují za křesťany. A v postkřesťanské Evropě by si nad její nesmyslností mnozí zaťukali na čelo. Ale přesto je poctivá (ať kladná, nejistá či záporná) odpověď na tuto otázku důležitá zvláště …

Těšíte se do nebe? Pokračovat ve čtení »

Co jsme ochotni oželet?

Vím, že v současné blahobytné a konzumní době a zvláště při postupném útlumu pandemie, uvažují lidé naprosto opačně. Teď si zase začneme užívat. Ale my křesťané bychom o tom, co vše bychom v případě nutnosti (kvůli Kristu) byli ochotni opustit, uvažovat měli. Protože možná právě tímto způsobem přemýšlení můžeme zjistit, jaké jsou naše skutečné priority. …

Co jsme ochotni oželet? Pokračovat ve čtení »

…ale třetího dne vstal z mrtvých!

To kdysi bývala druhá část klíčové věty určující hlavní význam Velikonočních svátků. Její první část zněla: „Byl ukřižován a pohřben.“ S touto první částí věty o Ježíšově smrti nemá dnes většina lidí problém. Bylo by však zajímavé, kolik procent lidí by v dnešní době považovalo nadpis tohoto článku za skutečnou událost. Kristovo vzkříšení je považováno …

…ale třetího dne vstal z mrtvých! Pokračovat ve čtení »