Ohlédnutí zpět

Návštěva studentů z In-Life

Druhou listopadovou neděli jsme mezi sebou mohli přivítat milou a vzácnou návštěvu. Bratra Zdeňka Blažka a několik mladých bratří a o něco více sester z organizace Studentů pro Krista. Dnes již známá jako IN LIFE. Nutno podotknout, že Zdeněk není v našem sboru poprvé – naopak, když řeknu, že je tu už jako doma tak věřím, že i

Návštěva studentů z In-Life Read More »

Den Bible

13.11. je mezinárodním dnem Bible. Jako sbor BJB v Jablonci nad Nisou jsme proto v pátek 11.11. k této příležitosti uspořádali speciální program, ve kterém jsme představili Bibli jako Knihu knih. Součástí bylo i čtení několika pasáží (Genesis, Janovo evangelium, Zjevení,…) a citace vybraných veršů z knihy Přísloví. Návštěvníci měli možnost nahlédnout do různých překladů Písma

Den Bible Read More »

Dětský tábor

Ačkoliv náš sbor pořádal v minulosti mnoho dětských táborů (začalo se zhruba od konce 70.let), na přelomu tisíciletí se z různých důvodů od pořádání táborů opustilo. Tradice byla obnovena v roce 2009, a od té doby proběhly celkem tři tábory; poslední z nich se konal 21.-30. července v Kunraticích u Cvikova a jeho tématem byla

Dětský tábor Read More »

Křest

Dne 6.11. jsme mohli být z Boží milosti svědky té zázračné události, kdy čtyři 2 noví bratři a 2 nové sestry před lidmi, duchovními mocnostmi i před samotným Bohem veřejně demonostrovali své rozhodnutí zemřít spolu s Kristem ve křtu a žít svůj život již jen Jemu a z moci Ducha Božího. Tři novokřtěnci byli z

Křest Read More »