Křest

Dne 6.11. jsme mohli být z Boží milosti svědky té zázračné události, kdy čtyři 2 noví bratři a 2 nové sestry před lidmi, duchovními mocnostmi i před samotným Bohem veřejně demonostrovali své rozhodnutí zemřít spolu s Kristem ve křtu a žít svůj život již jen Jemu a z moci Ducha Božího. Tři novokřtěnci byli z […]

Křest Read More »